Danh mục thông tin chung

Mã/Tên thông tin
STT
Mã thông tin
Tên thông tin
Ghi chú
Áp dụng
Giá trị
Sửa
Xóa
1CCHN
Chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư hoặc kỹ sư hoặc giám sát thi công xây dựng
25822
33524
4LOAINHA
59290
67116
Lưu ý - Trạng thái áp dụng:
Thông tin đang áp dụng.
Thông tin ngưng áp dụng.