Danh sách thủ tục hành chính

Xem chi tiết
Thông tin về dịch vụ hành chính công

LĨNH VỰC
 • Giám định tư pháp xây dựng
 • Hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý Sở Xây dựng
 • Hoạt động xây dựng & quản lý chất lượng công trình xây dựng áp dụng chung cho các sở
 • Kinh doanh bất động sản
 • LIÊN THÔNG NGOÀI DANH MỤC (XĂNG DẦU)
 • Nhà ở
 • Phát triển đô thị và Hạ tầng kỷ thuật
 • Quản lý chất lượng công trình thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng
 • Quy hoạch Kiến trúc
 • Thí điểm Quyết định 1281
 • TÌM THẤY 57 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
  STT
  Tên thủ tục
  Xuất file
  1
  Bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước.
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  2
  3
  Cấp chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hạng II, hạng III của cá nhân người nước ngoài.
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  Thủ tục có hỗ trợ dịch vụ bưu chính công ích
  4
  Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lần đầu hạng II, hạng III.
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  Thủ tục có hỗ trợ dịch vụ bưu chính công ích
  5
  Cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  Thủ tục có hỗ trợ dịch vụ bưu chính công ích
  6
  Cấp chứng chỉ năng lực lần đầu hoạt động xây dựng hạng II, hạng III.
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  Thủ tục có hỗ trợ dịch vụ bưu chính công ích
  7
  8
  Cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  Thủ tục có hỗ trợ dịch vụ bưu chính công ích
  9
  Cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  Thủ tục có hỗ trợ dịch vụ bưu chính công ích
  10
  Cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III.
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  Thủ tục có hỗ trợ dịch vụ bưu chính công ích
  11
  Cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  Thủ tục có hỗ trợ dịch vụ bưu chính công ích
  12
  Cấp gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  Thủ tục có hỗ trợ dịch vụ bưu chính công ích
  13
  Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  Thủ tục có hỗ trợ dịch vụ bưu chính công ích
  14
  15
  16
  17
  18
  Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III (do lỗi cơ quan cấp)
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  Thủ tục có hỗ trợ dịch vụ bưu chính công ích
  19
  Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III (trường hợp chứng chỉ mất, hư hỏng, hết hạn)
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  Thủ tục có hỗ trợ dịch vụ bưu chính công ích
  20
  Cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  Thủ tục có hỗ trợ dịch vụ bưu chính công ích
  21
  Cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp chứng chỉ hành nghề
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  Thủ tục có hỗ trợ dịch vụ bưu chính công ích
  22
  23
  Cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (do mất, hư hỏng)
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  Thủ tục có hỗ trợ dịch vụ bưu chính công ích
  24
  25
  Cấp lại (cấp đổi) chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do hết hạn (hoặc gần hết hạn).
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  Thủ tục có hỗ trợ dịch vụ bưu chính công ích
  26
  Cấp mới chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản.
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  Thủ tục có hỗ trợ dịch vụ bưu chính công ích
  27
  Cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước.
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  28
  Cho thuê nhà ở sinh viên thuộc sở hữu nhà nước.
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  29
  30
  Cho ý kiến về kết quả đánh giá an toàn công trình đối với công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  Thủ tục có hỗ trợ dịch vụ bưu chính công ích
  31
  32
  Chuyển đổi chứng chỉ hành nghề kiến trúc của người nước ngoài ở Việt Nam.
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  Thủ tục có hỗ trợ dịch vụ bưu chính công ích
  33
  34
  35
  36
  Công nhận chứng chỉ hành nghề kiến trúc của người nước ngoài ở Việt Nam
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  Thủ tục có hỗ trợ dịch vụ bưu chính công ích
  37
  Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng cấp tỉnh
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  38
  39
  40
  41
  Gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  Thủ tục có hỗ trợ dịch vụ bưu chính công ích
  42
  43
  44
  45
  46
  47
  48
  49
  50
  51
  52
  53
  54
  55
  56
  57

  TỈ LỆ XỬ LÝ ĐÚNG HẠN HỒ SƠ/DỰ ÁN THÁNG 0/2021
  TỈ LỆ XỬ LÝ ĐÚNG HẠN HỒ SƠ/DỰ ÁN NĂM 2021
  SỐ LƯỢT XEM THỦ TỤC
  Thủ tục mức độ 1 23
  Thủ tục mức độ 2 655
  Thủ tục mức độ 3 677
  Thủ tục mức độ 4 213
  SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  Số người đang truy cập
  Tổng số lượt truy cập